Tytuł księdza.

2010-01-08 00:29:05

Szczęść Boże! Moje pytanie dotyczy przynależności formalnej tytułu księdza. Pewne źródło katolickie ("Czas Miłosierdzia") zapisuje barokowego poetę Grabowieckiego jako ks. Sebastiana Grabowieckiego. Poeta ten był opatem zakonu cystersów; czy zatem formalnie przysługuje mu tytuł księdza? Czy taki zapis jest współcześnie poprawny?

Słowo "ksiądz" wzięło się od księcia, kniazia. W średniowieczu tym tytułem nazywano ludzi możnych i wpływowych. Również w naszym wieku, w południowych Włoszech, ludzie zwracają się "don" (ksiądz) do ludzi wpływowych, a do prezbiterów używają raczej zwrotu "padre" (ojciec).  Dzisiaj w Polsce "tytuł" ksiądz to zwrot grzecznościowy, stosowany głównie wobec duchownych katolickich, nie tylko prezbiterów. Czasem spotykamy zwroty (bo nie jest to tytuł tylko zwrot), np. "ksiądz kleryk", "ksiądz scholastyk" w stosunku do studentów seminariów diecezjalnych czy zakonnych. Kiedyś używano w Polsce zwrotu "pan ksiądz". Dzisiaj najczęściej zwracamy się (potocznie) słowem "ksiądz" do prezbitera diecezjalnego, a "ksiądz biskup" do biskupa. Do prezbiterów zakonnych zwracamy się najczęściej "ojciec", choć zwrot "ksiądz" jest również przyjęty. Do braci zakonnych - zwrotem "brat". Nie ma więc mowy o formalnym tytule "księdza". Jest to grzecznościowy tytuł, którego można użyć w stosunku do biskupa, prezbitera, diakona, a nawet kleryka. Pozdrawiam

Wojciech Żmudziński SJ

zobacz komentarze [3]